HOREPA Horeca, Kantine en keuken apparatuur - RVS meubels - Vetafscheiders.

Tel: 

0226 35 45 350031226354535

 
mail@horepa.nl
 
Home HORESHOP ONLINE WINKEL Bestelformulier Verzendkosten E-mail  Contact Index 
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z

Grease Guardian vetafscheider

Bestelformulier


Problemen met het plaatsen van een gewone vetput, vetafscheider. deze afscheider verwijdert grofvuill, olie en vet uit afvalwater afkomstig van uw spoelbakken, ovens en vaatwasmachines in de HORECA.  Ingraven van een vetput is niet langer meer nodig. U kan deze onderbouw vetafscheider in uw keuken plaatsen.  Wat zeer interessant is voor die locaties die tot nu toe geen vetput konden plaatsen. Denk daarbij aan kleine bedrijven in de binnenstad of monumentale panden. Ook enorm interessant voor kleine fastfood locaties of bedrijfspanden op een industriegebied waar pizza, sparerib of andere etenswaren en snacks worden voorbereid (productiekeukens). Bepaal welke geschikt is voor uw locatie en bedrijf.
K HIER

Geen vetafscheider, vetput meer nodig met deze installatie.
Kan binnen in uw keuken staan.

Grease Guardian Het 3-fase zuiveringssysteem


Fase 1
  Verzamelen van vaste stoffen
Het afvalwater uit de keuken en of vaatwasmachine worden door de toevoerleiding aangevoerd naar een uitneembare zeef welke alle vaste stoffen uit het water filtert. De bovenzijde heeft een speciaal scharnierend deel om gemakkelijk de mand te kunnen verwijderen.

Fase 2  Vet en olie scheiding
Het afvalwater, dat nu nog drijvende vetten en oliŽn bevat komt in de scheidingskamer. Het lichtere vet en de oliŽn drijvende onmiddellijk naar de oppervlakte en blijven daar achter. Het overgebleven water verplaatst zich onder een duikschot naar de laatste zuiveringsfase.

Fase 3  Zelf-reiniging en vet-verwijdering
Een verwarmingssysteem dat zich in de scheidingskamer bevindt wordt door een tijdkolk geactiveerd. De inschakeltijd kan een elke keuken aangepast worden.
Een motorisch aangedreven afschuimwiel voert de gesmolten drijvende vetten middels een afschraper naar de afvoergoot. Via de goot worden deze afgevoerd naar de losse verzamelbak. Deze vetten kunt u nu afvoeren gelijk aan het oude frituurvet.

 
Algemene informatie en prijzen.
- Ingraven van een vetput is niet meer nodig.
- Legen en schoonspuiten van de vetput dus ook niet meer.
- Voorkomt dat het vet in uw leidingen komt en voorkomt dus dure verstoppingen.
- Voldoet (mits de juiste capaciteit) aan de eisen die de gemeentes en overheid aan u stelt.
- Beschermt het milieu en het oppervlakte water.
- Zorgt er voor dat keukenvet gerecycled kan worden.
- Alle units voldoen aan de gezonheids- , veiligheids-, en Electrische voorschriften van machine richtlijnen 98/37/EC en dragen  
   het "CE" merk Standaard paneel IP55
Materiaal kast:  Roestvaststaal 304, geborsteld afgewerkt
Motor: 25 Watt, 230 volt, 50Hz, Thermische beveiliging
Tijdklok: 230V, 50 Hz, 24 uurs werking
Afschuim capaciteit Elk wiel heeft een capaciteit om 12 kg vetten en oliŽn per uur af te schuimen. Een extra wiel kan gemonteerd worden voor zwaardere vet, bv.

 

Capaciteit
L/seconden
Model: Prijs: Afmetingen:
0,75 L/sec GGX 7
technische informatie
Prijs info? KLIK HIER
1 L/sec GGX 15
technische informatie
Prijs info? KLIK HIER
1,58 L/sec GGX 25
technische informatie
Prijs info? KLIK HIER
2,21 L/sec GGX 35
technische informatie
Prijs info? KLIK HIER
3 L/sec GGX 50
technische informatie
Prijs info? KLIK HIER

 

5,7 L/sec GGX 75 IS Prijs info? KLIK HIER Kijk op de productpagina
5,7 L/sec GGX 75 AST Prijs info? KLIK HIER Kijk op de productpagina
9,4 L/sec GGX 125 AST Prijslijst Kijk op de productpagina
 
0.75 L/sec D1 
technische informatie.
Prijslijst
1.25 L/sec D2
technische informatie
Prijslijst
1.75 L/sec D3
technische informatie
Prijslijst
2.25 L/sec D4
technisch informatie
Prijslijst
3.5 L/sec D5
technische informatie
Prijslijst

 

Verzendkosten € 40,00 (NL)  € 60,00 (B)    levertijd 3-5 dagen  Bestellen KLIK HIER
 

 

 


bouwtekening.jpg (29790 bytes)        Onder_spoelbak.jpg (60350 bytes)           combinationovens.jpg (26506 bytes)          onder_spoelbak2.jpg (32048 bytes)


Dagelijks onderhoud
           


Welke vetafscheider heb ik nodig?
Ik heb hieronder als voorbeeld alle bedrijven een maaltijd productietijd van 8 uur gegeven.
Dit zodat u een indruk heeft van wat welke vet afscheider van Grease Guardian aan kan.
 
CommerciŽle keuken Aantal uren per dag dat maaltijden bereid worden.
( ik ben uit gegaan van een werkdag van 8 uur, maar weet dat
veel keukens langer in bedrijf zijn.
Als de u meer uren werkt zal het aantal maaltijden stijgen)
Aantal maaltijden per dag dat u mag maken.
D1
0,75 l/s
D2
1,25 l/s
D3
1,75 l/s
D4
2,25 l/s
D5
3,5 l/s
Hotel 8 uur 33 55 77 99 155
Restaurant 8 uur 39 65 90 117 180
Hospital 8 uur 64 105 148 190 298
Grootkeuken catering 8 uur 75 125 175 225 350
Personeelskantine 8 uur 165 275 385 495 770


Vleesverwerking Aantal uren per dag dat vlessproductie bereid worden.
( ik ben uit gegaan van een werkdag van 8 uur, maar weet dat
veel productie bedrijven langer in bedrijf zijn.
Als de u meer uren werkt zal het aantal kilo toenemen)
Aantal kilogram vlees productie per dag
D1
0,75 l/s
D2
1,25 l/s
D3
1,75 l/s
D4
2,25 l/s
D5
3,5 l/s
klein <5GV*/week 8 uur 27 46 64 83 129
Medium <10GV*/week 8 uur 31 52 73 95 147
Groot <40GV*/week 8 uur 41 68 96 124 194


Onderstaand een afdruk van een pagina van het Ministerie van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer
Hierin geven wij met de geel gearseerde tekst aan dat uw gemeente de vrijheid heeft op eigen gezag uw installatie geschikt te achten voor uw situatie. Wij adviseren u dan ook dit in overleg met uw gemeente aan te pakken.

 

HOREPA calculatie formulier type keuken

Vul hieronder bij uw categorie het aantal maaltijden en de tijd in die u besteed aan bereiding en schoonmaken.
Onder in de tabel krijgt uw de normgrote / liters per seconden te zien.
Commerciële KeukenLiter water per maaltijd (Vm) Piekstroom coëfficient F Aantal maaltijden per dag (M) Aantal uren per dag dat maaltijden bereid worden (t) Totaal l/s
Hotel1005.0
Restaurant508.5
Hospitaal2013.0
Grootkeuken catering 24/dag1022.0
Personeelskantines520.0
Totaal.
Vleesverwerking Liter water per kg vlees-product (Vp) Piekstroom coëfficient F Kilogram
vlees-product per dag (Mp)
Aantal uren per dag dat vleesproducten bereid worden (t) Totaal l/s
Klein ≤5GV*/week2030
Medium≤10GV*/week1535
Groot ≤40GV*/week1040
Totaal.
Totaall/s
ft
fd
fr
Nominal size / liters per seconden van de  afscheider:
 
 

Vetafscheiders

Beste beschikbare technieken (BBT)

Uitgangspunt is dat het lozen van plantaardige of dierlijke oliŽn en vetten zoveel mogelijk moet worden voorkomen, tenzij dit redelijkerwijs niet kan worden gevergd. Deze beperking kan worden bereikt door een slibvangput en een vetafscheider te installeren. Indien deze zuiveringstechnische voorzieningen zijn geplaatst en voldoen aan de NEN-EN (of door het bevoegd gezag zijn goedgekeurd als zijnde gelijkwaardig), wordt invulling gegeven aan de BBT. Daarbij is het uiteraard van belang dat er continue aandacht is voor het zo veel mogelijk voorkomen dat vet in het afvalwater geraakt. Dit betekent dat van de ondernemer verwacht mag worden dat hij preventiemaatregelen neemt om de hoeveelheid vet in het afvalwater terug te dringen. Dit kan door zorgvuldig te werken. Bij restaurants en horeca-gelegenheden moeten maaltijdrestanten zoveel mogelijk droog worden verwijderd alvorens het servies afgespoeld wordt. Het gebruik van voedselrestvermalers is verboden. Ook met reinigingsmiddelen moet zorgvuldig worden omgegaan. Overdosering kan leiden tot emulgeren van het vet in het afvalwater. De kans bestaat dat dit vet verderop in het riool stolt en alsnog tot verstopping kan leiden.

Europese normen

Om een goede werking van vetafscheiders te garanderen, zijn vanaf 1990 normen ontwikkeld en vastgesteld waaraan de afscheiders moeten voldoen. De normen hebben betrekking op onder meer het ontwerp (waaronder de dimensionering) en het onderhoud van de afscheiders. Op vetafscheiders en slibvangputten was NEN 7087 van toepassing.  De nationale normen zijn inmiddels vervangen door Europese normen. Voor vetafscheiders en slibvangputten zijn dat de NEN-EN 1825-1 en -2. Het betreft een integrale overname van de oorspronkelijke (Engelstalige) EN-norm, aangevuld met een Nederlands voorwoord. Een belangrijk verschil tussen de oude en de nieuwe normen is de wijze waarop de capaciteitsberekening wordt uitgevoerd. Vanaf 1 september 2006 moeten alle op de Europese markt verkochte olie- en vetafscheiders voldoen aan de NEN-EN-normen en zijn voorzien van een CE-markering. 

Wijzigingen in de regelgeving met het Activiteitenbesluit 

Nieuwe bedrijven
Nieuwe bedrijven die voedingsmiddelen bereiden of dieren slachten dienen op grond van artikel 4.109 van het Activiteitenbesluit het vethoudend afvalwater voorafgaand aan de vermenging met ander afvalwater te leiden door een vetafscheider en slibvangput die voldoen aan en worden gebruikt conform NEN-EN 1825-1 en 2. In het Activiteitenbesluit is aangegeven dat het onderhoud van de vetafscheider moet plaatsvinden conform NEN-EN 1825-1 en 2. Hierin staat vermeld dat minstens ťťn keer per maand de afscheider moet worden geÔnspecteerd, geleegd en schoongemaakt. Het bevoegd gezag kan met een lagere frequentie volstaan als dat geen nadelige gevolgen heeft met het oog op het doelmatig functioneren van de afscheider.

Alleen via een maatwerkvoorschrift kan een lozing afkomstig van een nieuw bedrijf met deze activiteiten zonder een dergelijke voorziening worden toegestaan. Hiervan kan gebruik worden gemaakt als b.v. de omvang van deze activiteit erg gering is of indien er geen vetten bij de voedselbereiding worden gebruikt. Een getalsmatig criterium, zoals de 300 mg/l vet die in de 8.40-amvb's stond, is komen te vervallen. Afgelopen jaren is gebleken dat dit een lastig te bepalen eenheid is met grote variaties in direct opeenvolgende metingen.

Bestaande bedrijven 
Bedrijven van vůůr 1 januari 2008 hebben op grond van het overgangsrecht artikel 6.36 van het Activiteitenbesluit een maatwerkvoorschrift gekregen waarin is aangegeven dat geplaatste afscheiders die voldoen aan en worden gebruikt conform NEN 7087 voldoen. Bestaande bedrijven zonder afscheider hebben op basis van artikel 6.36 overgangsrecht een maatwerkvoorschrift waarin is aangegeven dat geen afscheider is verplicht. Als het bevoegd gezag toch een vetafscheider wil verplichten bij een ondernemer dan zal het bevoegd gezag moeten kunnen aantonen dat de doelmatige werking van het riool belemmerd wordt door de lozing van dit bedrijf. Dit zal vaak zeer lastig zijn en bovendien moet de doelmatige werking van de riolering eerst verstoord zijn om het te kunnen aantonen. De directe relatie tussen het effect (vetafzetting/verstopping) en de veroorzaker is moeilijk te leggen. Vaak zal het voorkomen dat meerdere bedrijven op hetzelfde deel van het riool vethoudend afvalwater lozen. Als er dan verstopping als gevolg van de vetafzetting optreedt, is het vrijwel onmogelijk om ťťn individuele veroorzaker aan te wijzen.  

Handhaving van de oude NEN en nieuwe NEN-EN
Bij het plaatsen van nieuwe vetafscheiders moet de nieuwe NEN-EN gehanteerd worden. Bij handhaving van bestaande vetafscheiders geldt dat zowel het aantoonbaar voldoen aan de oude NEN als aan de nieuwe NEN-EN-norm in de geest van de wetgeving is. De overgangsregeling is zodanig dat de bestaande afscheiders blijven voldoen. 

Capaciteitsberening 

Belangrijk verschil in de nieuwe norm is de capaciteitsberekening. In de NEN-EN 1825-2 worden in Annex A vier methoden van capaciteitsberekening genoemd: 

 1. meting van het debiet,
 2. berekening gebaseerd op aanwezige keukenapparatuur,
 3. berekening gebaseerd op de soort keuken of soort vleesverwerking, en
 4. een op maat berekende capaciteit, die geaccepteerd is door het bevoegd gezag.

Voor de capaciteitsberekeningen onder 2 en 3 vindt u hier een rekenhulp voor de capaciteitsberekening op basis van de:

De berekeningen volgens 1 en 4 spreken voor zich. 

Toepassing van de berekening gebaseerd op aanwezige keukenapparatuur heeft de voorkeur. Dat was ook de standaardrekenmethode onder de voorgaande NEN. De capaciteitsberekening op grond van de nieuwe NEN-EN 1825-2 leidt in et algemeen tot een groter capaciteit dan onder de voorgaande NEN 7087. Het bevoegd gezag zal bij toepassing van de nieuwe berekeningsmethoden rekening moeten houden met de praktijksituatie van de activiteit.

Voor de handhaving van vetafscheiders wordt door het bevoegd gezag vaak gebruik gemaakt van meting van de vetlaag en controle van het logboek ter indicatie van de onderhoudsfrequentie van de afscheider. De vetlaagdikte en het logboek zijn echter niet in de huidige regelgeving vastgelegd en kunnen dus alleen dienen ter indicatie van de wijze van onderhoud.

Certificering
Certificering (met bijvoorbeeld een KOMO-keur) op grond van een beoordelingsrichtlijn (BRL) komt in het Activiteitenbesluit en het toekomstige Besluit lozingen buiten inrichtingen niet terug. Als de vetafscheider is voorzien van een CE-markering voldoet deze aan de NEN-EN. In de bijlage van de NEN-EN wordt uitgelegd wat de CE-markering inhoudt. Meer informatie is te vinden op de website van VROM, dossier CE-markering.

Het is niet eenvoudig om te toetsen of een niet-gecertificeerde vetafscheider aan de NEN-EN voldoet. De aspecten van de NEN-EN hebben onder andere betrekking op de dimensionering en de materiaaleigenschappen. Vooral dit laatste aspect is bij een eenmaal geplaatste afscheider moeilijk te beoordelen. Het bedrijf is zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van gegevens (zoals een handleiding en aanvullende informatie van de leverancier) waaruit de gelijkwaardigheid blijkt. De vetconcentratie in het effluent van de afscheider kan niet gebruikt worden om de gelijkwaardigheid aan te tonen, omdat deze sterk wisselend is en afhankelijk van de aard van de werkzaamheden. Zelfs als de vetafscheider/slibvangput goed is gedimensioneerd en recent is schoongemaakt kunnen de vetgehaltes in twee direct na elkaar genomen monsters sterk van elkaar verschillen, waardoor een steekmonster geen juist beeld geeft. Het nemen van een representatief monster vergt echter onevenredige inspanning.

Onderhoud

In de NEN-EN-1825 is als verplichting opgenomen dat de afscheider eens per maand volledig wordt geleegd en op gebreken wordt gecontroleerd. Dit kan overigens, zie artikel 4.109 lid 4, aangescherpt of versoepeld worden door het bevoegd gezag mits de goede werking van de afscheider is gewaarborgd (daar hoeft geen maatwerkvoorschrift voor worden opgesteld). Het vet wordt dus regelmatig verwijdert en correct afgegeven aan een erkende inzamelaar. Verder staat er in de NEN dat de slibopvangruimte voor maximaal 50 % gevuld mag zijn en de vetopslagruimte (tussen de schotten) voor maximaal 80% gevuld mag zijn. Dit laatste komt in het algemeen overeen met een vetlaagdikte van ca. 16 cm. Als deze (ook door de fabrikant per type bepaalde) grenzen overschreden worden wordt de afscheider niet goed onderhouden.

Controlevoorziening 
In artikel 4.109 van het Activiteitenbesluit is geen controlevoorziening voorgeschreven. Het getalsmatig criterium van 300 mg/l uit de 8.40-amvb's is met de inwerkingtreding van het Activiteitenbesluit komen te vervallen. Er is dus ook geen noodzaak meer om een controlevoorziening voor te schrijven.  

 

Bij vragen bel ons en vraag naar Pim de Bruijn voor meer informatie.

Alfabetisch zoeken
A B C D E  
F G H I J  
K L M N O  
P Q R S T  
U V W X Y Z
Algemeen:
Bestellen
Winkelwagen
F.A.Q.
Adresgegevens
Verzendkosten
E-mail sturen
Kookapparatuur:
Bain-maries
Bak grill platten
Combi-steamers
CONVOTHERM
Counters
Friteuses
Fornuizen / ovens
Grill
Heteluchtoven
Lavagrill
Magnetrons
Magnetron ovens
Ovens
Oliebollen friteuse
Pastakokers
Pizza ovens
Popcornmachines
Salamanders
Tafelfornuizen
Tosti broodroosters
Visbakfriteuses
Wafelijzers
Poffertjes
Warmhoud apparatuur
Zelfbouw modules
Koeling / vriezers:
Counters
Drink dispencers
Flessenkoelers
Gekoelde vitrines
Koel en vriescellen
Koelbuffetten
Koelkasten
Koeltoonbanken
Koelvitrines
Koelwerkbanken
Opzetvitrines
Pizzawerkbanken
Sorbetieres
Saladieres
Snelkoelers
Vriezer /vrieskasten
Wandkoelingen
IJsklontjes machines
Schilferijs machines
IJs- schepijsvitrines
Vries-/koeleilanden
Deurrubbers
Koffiemachines
Espressomachines
Koffie / Heetwater
Rugzaktap mobiel
RVS- (maatwerk)
RVS werkbanken
RVS tafels
RVS spoeltafels
RVS kasten
wandschap planken
RVS GN bakken
Afzuigkappen
Vaatwasmachine:
LAMBER
ADLER
DIAMOND
Glazen/kopjes
Ontkalkings apparatuur
Omgekeerde osmose
Diverse:
CO≤ melder (alarm)
Insectenverdelgers
Kleding was/droog
Stofzuigers
Rugzaktappen
Vouwfietsen
Vouwscooters
Waterzuigers
Vetputten
Water behandeling:
Drinkwater dispencer
Automatische ontharder
Ontkalking
Omgekeerde osmose
Keukenapparatuur:
Aardappelschrapers
Blenders
Bordenrekken
Citruspersen
Gastronormbakken
Sinaasappelpersen
Snijmachines
Cutter / molens
Mixer / Mengers
ROBOT-COUPE
Thermometers
Vacuummachines
Vacuumzakken
Meubels:
Stoelen, tafels krukken
Terras Cafť Restaurant
Counters (catering)
ECO party tenten
Beveiliging:
Algemeen
Geld kenmerken
Geld detectie app.
Kogel, meswerendvest
Kluizen en safes
Interieurbouw


HOREPA  v.o.f.  
Groene Wuiver 3
1718 LM 
Hoogwoud (N-H)
Nederland

         


©    HOREPAģ
Telefoon: 0226 35 45 35

Rabobank:

NL32 rabo 0329707620
    +31 226 35 45 35 Bic: raboNL2u
  0031 226 35 45 35    
         
Fax: +31 226 359 858 ING bank: NL04 ING B000 7458860

[
Route als PDF bestand ]
[
Route Google maps
Ons verzoek: graag op afspraak.
    Bic: INGBNL2A
       
Mail: info@horepa.nl    
K.v.K. te Hoorn: 37135685 Btw (VAT) nummer: NL818444423B01

Alg- verkoop-leverings- en betalingsvoorwaarden
Alle prijzen zijn af magazijn en exclusief 21% BTW, prijswijzigingen zet en drukfouten voorbehouden.
Gebruiksvoorwaarden
Alle aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Bestellingen uitsluitend schriftelijk, per
fax of e-mail.    sitemap