HOREPA Horeca, Kantine en keuken apparatuur - RVS meubels - Vetafscheiders.

Tel: 

0226 35 45 350031226354535

 
mail@horepa.nl
 
Home HORESHOP ONLINE WINKEL Bestelformulier Verzendkosten E-mail  Contact Index 
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
WELKE  VETPUT/VETAFSCHEIDER heb ik nodig voor mijn bedrijf en waar ga ik die plaatsen?
De eerste vragen die u uzelf moet stellen als u een vetput nodig heeft

Om daar antwoord op te krijgen kunt u onderstaand stappenplan doorlopen.    Of klik hier, wij geven gratis het antwoord.
 

1.  Welke vetput heeft u nodig?

De Europese wet schrijft voor, dat ieder bedrijf dat voedsel verwerkt een voorziening moet hebben die het afvalwater voordat dit geloosd wordt op het riool, van vet ontdoet tot een minimale bovenwaarde van 25mg/liter afvalwater (deze waarde staat in de NEN-1825-1 en NEN1825-2)

Allereerst moet vastgesteld worden welke capaciteit uw afscheider moet hebben.
Wij worden vaak gebeld met de vraag: hebben jullie een
vetput die onder de wasbak past.
Antwoord daarop is: Ja, die hebben wij.  De normgrootte(capaciteit) daarvan ligt tussen de 0,25 en 1 liter per seconde. Maar die zal door de gemeente waarschijnlijk niet goedgekeurd worden. Waarschijnlijk, aangezien uw gemeente het laatste woord heeft.
Om u verder van dienst te zijn hebben wij een hulppagina gemaakt.
Hierin staat in het kort waar u rekening mee moet houden.

U geeft aan wat uw situatie is en sturen u de calculatie.
Klik hier om deze hulppagina te bezoeken.

Als uw gemeente zich aan de wettelijke richtlijnen houdt zult u de capaciteit moeten uitrekenen en dat gaat met behulp van ons offerte formulier of bel ons: 0226-354535 en vraag naar Pim de Bruijn. Hij kan het u zo vertellen.

In de online rekentabel kunt u aangeven welk apparatuur in uw keuken aanwezig is. Of wat voor soort bedrijf u bent.
Let op. Wasbakjes achter de bar en in het toilet, en natuurlijk ook het toilet, worden niet aangesloten op de vetput en blijven tijdens het invullen van het formulier natuurlijk buiten beschouwing.
Schrobputten (kolkputten) worden wel aangesloten op de vetput maar komen in de berekening niet voor. Als u met uw afvoer niet al te diep de grond in wilt/kunt, is een optie de schrobputten niet te gebruiken (dicht storten) en een waterstofzuiger aan te schaffen.
Als u dit heeft uitgerekend zult u zien dat indien er uitsluitend wasbakjes aanwezig zijn u 2 liter/seconde nodig zult hebben. Heeft u naast de wasbakjes ook een vaatwasmachine (90% van de horeca zal hier onder vallen) dan is een 4 liter/seconde nodig. Heeft u nog meer apparatuur dan betreft het meestal een keuken van een groot hotel, ziekenhuis of verzorgingshuis. Bel ons als u vragen heeft. Tel: +31 (0)226 354535
Wij hebben alle putten van
2  t/m 25 liter/seconden   U kunt daar dus eenvoudig alle uitvoeringen zien in de klasse die u nodig heeft.

2. Waar kan de vetafscheider komen?

Nu we de normgrootte weten, kunnen we ons de vraag stellen: Waar kan de vetput staan of ingegraven worden?
We moeten rekening houden met een natuurlijk afschot. Denk aan een rivier die vanaf de berg naar de zee stroomt.
In ons geval komt het water tijdelijk tot stilstand (meer of stuwmeer) in de vetput/vetafscheider.
Het te veel aan water kan dan weer doorstromen.  We moeten ook rekening houden met de hoogte van uw wasbak of vaatwasmachine. De ingang van de 2 liter/seconde afscheider zit op 850 mm van de vloer.
Uw wasbak zal op 500 mm lozen en een vaatwasmachine zonder pomp zelfs op 15 cm van de vloer.
De ingang van de vetput is hoger dan de afvoer van de wasbak/vaatwasmachine. En dat gaat niet.
De afscheider zal dus lager moeten en dan is n van de oplossingen ingraven of naar de kelder.

Ook moeten we rekening houden met vorst. Zowel de bovengrondse als de ondergrondse afscheider mogen natuurlijk niet stuk vriezen. De ondergrondse put moet zo diep komen dat de vorst daar geen invloed op kan uitoefenen.

Hieronder een overzicht van de apparatuur en de positie van de diverse putten.

 
Vet afscheider staat in de kelder en het riool zit lager dan de uitlaat van de vetafscheider
Ons voorbeeld laat zien: Vaatwasmachine, wasbak en vloerput aangesloten op een 4 liter/seconde vetafscheider die in de kelder staat.
Het water kan op natuurlijk afschot vanaf de wasbak, door de vetafscheider naar het riool stromen.

Aandachtpunten:
- Kan hij naar binnen?
- Is de uitgang van de put die 80 cm vanaf de bodem zit nog steeds hoger dan het hoofdriool?
- Kan men hem met de zuigslang van de pompwagen eenvoudig legen? Staat hij vorstvrij?

Hier kun u dit model vinden:
KLIK HIER

Vetafscheider binnen in de vloer met stankdichte deksels of vloerluiken
Ons voorbeeld laat zien: Vaatwasmachine, wasbak en vloerput, aangesloten op een 4 liter/seconde vetafscheider.
U heeft geen kelder maar wel een kruipruimte die u kunt gebruiken door de afscheider. (Voor een deel ingraven kan natuurlijk ook.)
Het water kan op natuurlijk afschot vanaf de wasbak, door de vetafscheider naar het riool stromen.

Aandachtpunten: 
- Verplichting stankdichte deksels te gebruiken.
- Kunt u door de vloer heen?
- Kan hij naar binnen?
- U kunt eventueel vloerluiken gebruiken die u van tegelwerk of parket voorziet. Net waar de put komt. 
- Kunt u het leidingwerk op afschot kwijt?

Hier kunt u dit model vinden: 
KLIK HIER

Vetafscheider in de kelder met daarachter een pompput die het water over grote afstand en hoogte kan verpompen naar een riool dat hoger en verder weg loopt

Als uw gemeenteriool hoger ligt dan de uitgang van uw vetput, is dat alleen met een afvoerpomp / vuilwaterpomp  op te lossen.
Op deze manier kunt u het afvalwater waar het vet en vuil al is uitgehaald over een grote afstand/hoogte verpompen.
Eventueel kan ook een toiletgroep op deze pomp aangesloten worden, waardoor een toilet in de kelder ook tot de mogelijkheden behoort.

Aandachtpunten: 
- Verplichting stankdichte deksels te gebruiken.
- Kunt u eventueel door de vloer heen?
- Kan hij naar binnen? U kunt eventueel vloerluiken gebruiken die u van tegelwerk of parket voorziet. Net waar de put komt. 
- Kunt u het leidingwerk op afschot kwijt?

Extra opties: Wij hebben ook pompen waar u uw toilet op aan kunt sluiten. U kunt dan uw toilet in de kelder plaatsen. (Bel, voor meer informatie)
Hier kunt u dit model vinden:
KLIK HIER  

Vetafscheider in de tuin, steeg of straat
Aandachtpunten: 
- Verplichting stankdichte deksels te gebruiken als het uw terras of binnenplaats betreft. Komen er auto’s (politie, ambulance, glazenwasser) op de putdeksels?
- Komen er vrachtwagens over de putdeksels?
- Kan hij door de steeg heen?
- Kunt u het leidingwerk op afschot kwijt?
- Komt hij diep genoeg (60 cm) om vorstvrij te liggen?
- Put beluchten tot op het niveau van uw dakgoot!
- Betreft het gemeentegrond, vraag een vergunning aan om in de gemeentegrond te graven.
- Betreft het de grond van uw huisbaas of vereniging van eigenaren, vraag dan schriftelijk toestemming.
Van alle opties is dit vermoedelijk de meest eenvoudige. Deksels kunnen gelijk met uw straatwerk waardoor u uw terras of binnenplaats voor 100% kunt benutten.
Hier kun u dit model vinden:
KLIK HIER

Vetafscheider onderbouw in de keuken

Deze is volgens de NEN-norm 1825 te klein. Maar in overleg met gemeente worden ze wel geplaatst als uw
vetgebruik en lozing minimaal is.
 
U ziet dat een vetput alleen kan werken als het water vanzelf naar de put kan stromen.
Voor situaties waar u geen kelder of buitenlocatie heeft, hebben wij een
ONDERBOUW vetafscheider 
Die kan gewoon naast de wasbak of vaatwasmachine op de grond staan.
Toepassing: Kleine keuken, laag vetgebruik.
Opmerking:
- Betreft een afscheider die u voordat u hem aankoopt aan de gemeente moet voorleggen. Zodat u zeker weet dat hij wordt geaccepteerd.
Dit omdat zijn capaciteit kleiner is dan die in de de NEN 1825 norm wordt aangegeven.
Hier kunt u dit model vinden:
KLIK HIER     

Vol automatische vetafscheider, onderbouw,  in de keuken

U kan of mag de grond niet in. ( Bijvoorbeeld  als u pand een monument is of u zit in een verzamel gebouw)

U heeft een locatie waar een gewone vetput niet geplaatst kan worden. U heeft geen kelder of tuin of eigen erf. U kunt de afscheider niet in de openbare weg kwijt.
U mag aan het pand niks veranderen.
Voor  die situaties hebben wij een
mechanische vetafscheider. Die kan gewoon naast de wasbak of vaatwasmachine op de grond staan.
Toepassing:
- Monument, hoog grondwater, hoog water van een rivier, geen kelder of kruipruimte, kabels in de grond, supermarkt, tankstation, catering in bedrijfsgebouw, verzamelgebouw, aan boord van schepen of booreiland.
Opmerking:
- Betreft een afscheider die u, voordat u hem aankoopt, aan de gemeente moet voorleggen. Zodat u zeker weet dat hij wordt geaccepteerd als zijnde gelijkwaardig. Testresultaten hebben aangetoond dat hij tot tien maal beter werkt dan een statische afscheider. Maar de techniek is zo nieuw dat niet elke milieuambtenaar hier bekend mee is. Als uw milieuambtenaar vragen heeft, willen wij die graag beantwoorden.
Hier kunt u de modellen van Grease Guardian vinden:
KLIK HIER 

OFFERTE:
Om een offerte te maken hebben wij veel informatie nodig over het gebruik en de locatie.
Tijdens het invullen van dit formulier zal u ook een beter inzicht krijgen in de problematiek van het plaatsen.
Als u de tijd neemt de vragen in het formulier te beantwoorden, kunnen wij voor u een offerte uitwerken.

KLIK HIER om naar het gratis vrijblijvende offerte formulier te gaan.
Wij rekenen vrijblijvend voor u uit welke vetput u nodig heeft.
En zenden u een offerte met daarin uitsluitend de modellen die voor u geschikt zijn.

KLIK OM NAAR HET FORMULIER TE GAAN
 

U heeft nog vragen bel: 0226 354535  of  +31 226 354535 en vraag naar Pim de Bruijn.

 

Video met uitleg over deze pagina en het berekenen van de juiste capaciteit van uw vet-afscheider

Wij hebben de diverse putten elk een eigen pagina gegeven:
 
2, 4 en 7 liter/seconde (normgrootte 2, 4 en 7)

 
Mechanische bovengrondse vetafscheiders van GREASE GUARDIAN

U kunt daar dus eenvoudig alle uitvoeringen zien in de klasse die u nodig heeft.

 

Capaciteitsberekening van de vetput.

Met behulp van onderstaande automatische berekeningstabel kan u zien welke vetput / vetafscheider u moet aanschaffen.
De term
nominal size staat voor de capaciteit in: liter/seconde = l/s                voorbeeld: nominal size 2 = 2 liter/seconde

Of klik hier, wij geven gratis het antwoord.

Capaciteitsberekening

Belangrijk verschil in de nieuwe norm is de capaciteitsberekening. In de NEN-EN 1825-2 worden in Annex A vier methoden van capaciteitsberekening genoemd:

  1. meting van het debiet
  2. berekening gebaseerd op aanwezige keukenapparatuur
  3. berekening gebaseerd op de soort keuken of soort vleesverwerking
  4. een op maat berekende capaciteit, die geaccepteerd is door het bevoegd gezag.

Voor de capaciteitsberekeningen onder 2 en 3 vindt u hier een rekenhulp voor de capaciteitsberekening op basis van de:

      Ad. 2: aanwezige keukenapparatuur

      Ad. 3: soort keuken of soort vleesverwerking

De berekeningen volgens 1 en 4 spreken voor zich.

 

Capaciteitberekening op basis van aanwezige keukenapparatuur

Vul achter het aanwezige apparatuur het aantal in

 

Capaciteitberekening op basis van soort keuken
of soort vleesverwerking

Vul hieronder in:
- Aantal maaltijden dat u per dag bereid.
Aantal uren per dag dat de maaltijden bereid worden.
 bij uw type bedrijf het aantal maaltijden per dag en het aantal uren in dat u met die bereiding bezig bent. ( opening uren) uw antwoord wordt uitgedrukt in norminal size.
Nominal size = aan de liter / seconden wat weet terugkomt in de capaciteit van onze toestellen.

de Nominal size  die hierboven wordt aangegeven is gelijk aan de capaciteit in Liters per seconde ook wel aangegeven als: l/sec 
Met dit antwoord kan u nu op de site naar het juiste model zoeken. Heeft u vragen? Bel ons. Tel +31 (0)226 35 45 35.

 
 

Voor wie het graag wil weten.....Een overzicht van de regels voor vetafscheiders

Het lozen van plantaardige of dierlijke olin of vetten is vanuit het oogpunt van de doelmatige werking van het openbaar riool ongewenst, omdat gestold vet zich in het riool kan afzetten. Dat vermindert de afvoercapaciteit van het riool en kan zelfs tot verstopping leiden. Met het plaatsen van een goed gedimensioneerde en goed onderhouden combinatie van vetafscheider met slibvangput kunnen deze problemen worden voorkomen.

Beste beschikbare technieken (BBT)

Uitgangspunt is dat het lozen van plantaardige of dierlijke olin en vetten zoveel mogelijk moet worden voorkomen, tenzij dit redelijkerwijs niet kan worden gevergd. Deze beperking kan worden bereikt door een slibvangput en een vetafscheider te installeren. Indien deze zuiveringsvoorzieningen zijn geplaatst en voldoen aan de NEN-EN, wordt invulling gegeven aan de BBT. Daarbij is het uiteraard van belang dat er continue aandacht is voor het zo veel mogelijk voorkomen dat vet in het afvalwater geraakt.

Dit betekent dat van de ondernemer verwacht mag worden dat hij preventiemaatregelen neemt om de hoeveelheid vet in het afvalwater terug te dringen. Dit kan door zorgvuldig te werken. Bij restaurants en horeca-gelegenheden moeten maaltijdrestanten zoveel mogelijk droog worden verwijderd alvorens het servies afgespoeld wordt. Het gebruik van voedselrestvermalers is verboden. Ook met reinigingsmiddelen moet zorgvuldig worden omgegaan. Overdosering kan leiden tot emulgeren van het vet in het afvalwater. De kans bestaat dat dit vet verderop in het riool stolt en alsnog tot verstopping kan leiden.

Europese normen

Om een goede werking van vetafscheiders te garanderen, zijn vanaf 1990 normen ontwikkeld en vastgesteld waaraan de afscheiders moeten voldoen. De normen hebben betrekking op onder meer het ontwerp (waaronder de dimensionering) en het onderhoud van de afscheiders. Op vetafscheiders en slibvangputten was NEN 7087 van toepassing. De nationale normen zijn inmiddels vervangen door Europese normen.

Voor vetafscheiders en slibvangputten zijn dat de NEN-EN 1825-1 en -2. Het betreft een integrale overname van de oorspronkelijke (Engelstalige) EN-norm, aangevuld met een Nederlands voorwoord. Een belangrijk verschil tussen de oude en de nieuwe normen is de wijze waarop de capaciteitsberekening wordt uitgevoerd. Vanaf 1 september 2006 moeten alle op de Europese markt verkochte olie- en vetafscheiders voldoen aan de NEN-EN-normen en zijn voorzien van een CE-markering.

Wijzigingen in de regelgeving met het Activiteitenbesluit

Nieuwe bedrijven
Nieuwe bedrijven die voedingsmiddelen bereiden of dieren slachten dienen op grond van artikel 3.131 van het Activiteitenbesluit het vethoudend afvalwater voorafgaand aan de vermenging met ander afvalwater te leiden door een vetafscheider en slibvangput die voldoen aan en worden gebruikt conform NEN-EN 1825-1 en -2.

In het Activiteitenbesluit is aangegeven dat het onderhoud van de vetafscheider moet plaatsvinden conform NEN-EN 1825-1 en 2. Hierin staat vermeld dat minstens n keer per maand de afscheider moet worden genspecteerd, geleegd en schoongemaakt. Het bevoegd gezag kan met een lagere frequentie volstaan als dat geen nadelige gevolgen heeft met het oog op het doelmatig functioneren van de afscheider.

Alleen via een maatwerkvoorschrift kan een lozing afkomstig van een nieuw bedrijf met deze activiteiten zonder een dergelijke voorziening worden toegestaan. Hiervan kan gebruik worden gemaakt als bijvoorbeeld de omvang van deze activiteit erg gering is of indien er geen vetten bij de voedselbereiding worden gebruikt. Een getalsmatig criterium, zoals de 300 mg/l vet die in de 8.40-AMvB's stond, is komen te vervallen. Afgelopen jaren is gebleken dat dit een lastig te bepalen eenheid is met grote variaties in direct opeenvolgende metingen.

Bestaande bedrijven
Bedrijven van vr 1 januari 2008 hebben op grond van het overgangsrecht artikel 6.24x van het Activiteitenbesluit een maatwerkvoorschrift gekregen waarin is aangegeven dat geplaatste afscheiders die voldoen aan en worden gebruikt conform NEN 7087 voldoen. Bestaande bedrijven zonder afscheider hebben op basis van artikel 6.24x overgangsrecht een maatwerkvoorschrift als bedoeld artikel 3.131, vijfde lid, waarin is aangegeven dat geen afscheider is verplicht. Als het bevoegd gezag toch een vetafscheider wil verplichten zal deze moeten kunnen aantonen dat de doelmatige werking van het riool belemmerd wordt door de lozing van dit bedrijf. Dit zal vaak zeer lastig zijn en bovendien moet de doelmatige werking van de riolering eerst verstoord zijn om het te kunnen aantonen. De directe relatie tussen het effect (vetafzetting/verstopping) en de veroorzaker is moeilijk te leggen. Vaak zal het voorkomen dat meerdere bedrijven op hetzelfde deel van het riool vethoudend afvalwater lozen. Als er dan verstopping als gevolg van de vetafzetting optreedt, is het vrijwel onmogelijk om n individuele veroorzaker aan te wijzen.

Handhaving van de oude NEN en nieuwe NEN-EN
Bij het plaatsen van nieuwe vetafscheiders moet de nieuwe NEN-EN gehanteerd worden. Bij handhaving van bestaande vetafscheiders geldt dat zowel het aantoonbaar voldoen aan de oude NEN als aan de nieuwe NEN-EN-norm in de geest van de wetgeving is. De overgangsregeling is zodanig dat de bestaande afscheiders blijven voldoen.

Capaciteitsberekening

Belangrijk verschil in de nieuwe norm is de capaciteitsberekening. In de NEN-EN 1825 1-2 worden in Annex A vier methoden van capaciteitsberekening genoemd:

  1. meting van het debiet
  2. berekening gebaseerd op aanwezige keukenapparatuur
  3. berekening gebaseerd op de soort keuken of soort vleesverwerking
  4. een op maat berekende capaciteit, die geaccepteerd is door het bevoegd gezag.

Voor de capaciteitsberekeningen onder 2 en 3 vindt u hier een rekenhulp voor de capaciteitsberekening op basis van de:

     Ad. 2: aanwezige keukenapparatuur

     Ad. 3: soort keuken of soort vleesverwerking

De berekeningen volgens 1 en 4 spreken voor zich.

Toepassing van de berekening gebaseerd op aanwezige keukenapparatuur heeft de voorkeur. Dat was ook de standaardrekenmethode onder de voorgaande NEN. De capaciteitsberekening op grond van de nieuwe NEN-EN 1825-2 leidt in het algemeen tot een grotere capaciteit dan onder de voorgaande NEN 7087. Het bevoegd gezag zal bij toepassing van de nieuwe berekeningsmethoden rekening moeten houden met de praktijksituatie van de activiteit.

Voor de handhaving van vetafscheiders wordt door het bevoegd gezag vaak gebruik gemaakt van meting van de vetlaag en controle van het logboek ter indicatie van de onderhoudsfrequentie van de afscheider. De vetlaagdikte en het logboek zijn echter niet in de huidige regelgeving vastgelegd en kunnen dus alleen dienen ter indicatie van de wijze van onderhoud.

Certificering
Certificering (met bijvoorbeeld een KOMO-keur) op grond van een beoordelingsrichtlijn (BRL) komt in het Activiteitenbesluit en het Besluit lozingen buiten inrichtingen niet terug. Als de vetafscheider voldoet aan de NEN-EN 1825 is deze tevens voorzien van een CE-markering. In de bijlage van de NEN-EN wordt uitgelegd wat de CE-markering inhoudt. Hier vindt u meer informatie over CE-markering: voor belanghebbenden en voor fabrikanten.

Het is niet eenvoudig om te toetsen of een niet-gecertificeerde vetafscheider aan de NEN-EN voldoet. De aspecten van de NEN-EN hebben onder andere betrekking op de dimensionering en de materiaaleigenschappen. Vooral dit laatste aspect is bij een eenmaal geplaatste afscheider moeilijk te beoordelen. In artikel 3.131, vijfde lid, Activiteitenbesluit is een maatwerkmogelijkheid opgenomen, om af te zien van een gecertificeerde vetafscheider, waarin wordt verwezen naar artikel 2.2, vierde lid. Op basis daarvan kan het bevoegd gezag preventieve maatregelen voorschrijven, maar ook een andersoortige vetafscheider. Het heeft de voorkeur gebruik te maken van deze maatwerkmogelijkheid van artikel 3.131, vijfde lid, boven de beoordeling als een gelijkwaardige voorziening als bedoeld in artikel 1.8.

De vetconcentratie in het effluent van de afscheider kan niet gebruikt worden om de gelijkwaardigheid aan te tonen, omdat deze sterk wisselend is en afhankelijk van de aard van de werkzaamheden. Zelfs als de vetafscheider/slibvangput goed is gedimensioneerd en recent is schoongemaakt kunnen de vetgehaltes in twee direct na elkaar genomen monsters sterk van elkaar verschillen, waardoor een steekmonster geen juist beeld geeft. Het nemen van een representatief monster vergt echter onevenredige inspanning.

Onderhoud

In de NEN-EN-1825 is als verplichting opgenomen dat de afscheider eens per maand volledig wordt geleegd en op gebreken wordt gecontroleerd. Dit kan overigens, zie artikel 3.131, lid 4, aangescherpt of versoepeld worden door het bevoegd gezag mits de goede werking van de afscheider is gewaarborgd (daar hoeft geen maatwerkvoorschrift voor worden opgesteld). Het vet wordt dus regelmatig verwijderd en correct afgegeven aan een erkende inzamelaar. Verder staat er in de NEN dat de slibopvangruimte voor maximaal 50% gevuld mag zijn en de vetopslagruimte (tussen de schotten) voor maximaal 80% gevuld mag zijn. Dit laatste komt in het algemeen overeen met een vetlaagdikte van ca. 16 cm. Als deze (ook door de fabrikant per type bepaalde) grenzen overschreden worden, wordt de afscheider niet goed onderhouden.

Controlevoorziening
In artikel 4.109 van het Activiteitenbesluit is geen controlevoorziening 
(controleput) voorgeschreven. Het getalsmatig criterium van 300 mg/l uit de 8.40-AMvB's is met de inwerkingtreding van het Activiteitenbesluit komen te vervallen. Er is dus ook geen noodzaak meer om een controlevoorziening (controleput)  voor te schrijven.

 

Belangrijke opmerking van onze kant. Bovenstaande is niet door ons bedacht maar overgenomen uit andere op het moment van schrijven beschikbare bronnen.
Hierboven kunnen onwaarheden staan waar wij ons op het moment van schrijven niet van bewust waren. Ook kan het op het moment van lezen niet meer actueel zijn. Wij kunnen geen verantwoording nemen voor het geen wij hier hebben geschreven. het is aan een ieder om zich bij de juiste instanties te laten voorlichten over de huidige geldende regels, normen en wetgeving met betrekking tot het bovenstaande.

Alfabetisch zoeken
A B C D E  
F G H I J  
K L M N O  
P Q R S T  
U V W X Y Z
Algemeen:
Bestellen
Winkelwagen
F.A.Q.
Adresgegevens
Verzendkosten
E-mail sturen
Kookapparatuur:
Bain-maries
Bak grill platten
Combi-steamers
CONVOTHERM
Counters
Friteuses
Fornuizen / ovens
Grill
Heteluchtoven
Lavagrill
Magnetrons
Magnetron ovens
Ovens
Oliebollen friteuse
Pastakokers
Pizza ovens
Popcornmachines
Salamanders
Tafelfornuizen
Tosti broodroosters
Visbakfriteuses
Wafelijzers
Poffertjes
Warmhoud apparatuur
Zelfbouw modules
Koeling / vriezers:
Counters
Drink dispencers
Flessenkoelers
Gekoelde vitrines
Koel en vriescellen
Koelbuffetten
Koelkasten
Koeltoonbanken
Koelvitrines
Koelwerkbanken
Opzetvitrines
Pizzawerkbanken
Sorbetieres
Saladieres
Snelkoelers
Vriezer /vrieskasten
Wandkoelingen
IJsklontjes machines
Schilferijs machines
IJs- schepijsvitrines
Vries-/koeleilanden
Deurrubbers
Koffiemachines
Espressomachines
Koffie / Heetwater
Rugzaktap mobiel
RVS- (maatwerk)
RVS werkbanken
RVS tafels
RVS spoeltafels
RVS kasten
wandschap planken
RVS GN bakken
Afzuigkappen
Vaatwasmachine:
LAMBER
ADLER
DIAMOND
Glazen/kopjes
Ontkalkings apparatuur
Omgekeerde osmose
Diverse:
CO melder (alarm)
Insectenverdelgers
Kleding was/droog
Stofzuigers
Rugzaktappen
Vouwfietsen
Vouwscooters
Waterzuigers
Vetputten
Water behandeling:
Drinkwater dispencer
Automatische ontharder
Ontkalking
Omgekeerde osmose
Keukenapparatuur:
Aardappelschrapers
Blenders
Bordenrekken
Citruspersen
Gastronormbakken
Sinaasappelpersen
Snijmachines
Cutter / molens
Mixer / Mengers
ROBOT-COUPE
Thermometers
Vacuummachines
Vacuumzakken
Meubels:
Stoelen, tafels krukken
Terras Caf Restaurant
Counters (catering)
ECO party tenten
Beveiliging:
Algemeen
Geld kenmerken
Geld detectie app.
Kogel, meswerendvest
Kluizen en safes
Interieurbouw


HOREPA  v.o.f.  
Groene Wuiver 3
1718 LM 
Hoogwoud (N-H)
Nederland

         


    HOREPA
Telefoon: 0226 35 45 35

Rabobank:

NL32 rabo 0329707620
    +31 226 35 45 35 Bic: raboNL2u
  0031 226 35 45 35    
         
Fax: +31 226 359 858 ING bank: NL04 ING B000 7458860

[
Route als PDF bestand ]
[
Route Google maps
Ons verzoek: graag op afspraak.
    Bic: INGBNL2A
       
Mail: info@horepa.nl    
K.v.K. te Hoorn: 37135685 Btw (VAT) nummer: NL818444423B01

Alg- verkoop-leverings- en betalingsvoorwaarden
Alle prijzen zijn af magazijn en exclusief 21% BTW, prijswijzigingen zet en drukfouten voorbehouden.
Gebruiksvoorwaarden
Alle aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Bestellingen uitsluitend schriftelijk, per
fax of e-mail.    sitemap